HKCBBA logo white 01a-02.png

主辦機構 :

JC logo 01a-02.png

捐助機構 : 

STARGYM Web logo_Final blue-41.png

注意事項:
1. 活動途中如參加者有感不適,應立刻停止及作休息。

2. 如參加者未滿十八歲,參加者全程須有家長/監護人/成年人在場陪伴,以確保參加  者自身安全。

© 2021 by HKCBBA